Razlozi za uvođenje izvršitelja su brojni, a jedan od osnovnih predstavljaju manjkavosti izvršnog postupka kao posebne vrste sudskog postupka, i to naročito one koje dovode do toga da sprovođenje izvršenja u velikom broju slučajeva traju nedopustivo dugo. S druge strane, ova pojava je uzrokovala veliki broj predstavki koje su naši građani upućivali Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zbog povrede prava na pravično suđenje, odnosno povrede prava na suđenje u razumnom roku, kao i donetih odluka tog suda na štetu naše države i njenih građana.


NEDELOTVORNOST IZVRŠENJA PUTEM SUDA:

 • neažuran rad sudskih izvršitelja usled nedovoljnih materijalnih i ljudskih resursa;
 • loš sistem dostavljanja koji omogućuje dužnicima da vrše opstrukciju;
 • otežan pristup podacima o imovini izvršnih dužnika i odsustvo delotvornih mehanizama koji bi sprečili izvršne dužnike da prikrivaju svoju imovinu;
 • procesne odredbe koje omogućavaju niz zloupotreba u svrhu odugovlačenja postupka;


PREDNOSTI IZVRŠENJA PUTEM IZVRŠITELJA:

 • autoritarno istupanje ovlašćenog lica Ministarstva pravde sa širokim krugom zakonskih ovlašćenja;
 • ažurnost, stučnost i profesionalnost u sprovođenju izvršnog postupka;
 • zakonom utvrđena dužnost državnih organa, banaka, poslodavaca i drugih pravnih lica da na zahtev izvršitelja obezbede pristup podacima o dužniku;
 • visok nivo profesionalne saradnje i obaveštavanja poverioca o stanju predmeta, preduzetim radnjama i radnjama koje namerava da preduzme;
 • zakonsko ovlašćenje posredovanja između poverioca i dužnika u cilju postizanja sporazumnog rešenja;
 • visok nivo kadrovske, tehničke, informatičke i komunikacione osposobljenosti kancelarije izvršitelja;
 • osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu koju izvršitelj, njegov zamenik ili pomoćnik, svojom krivicom pričine trećim licima u postupku sprovođenja izvršenja.