Početak rada kancelarije vezan je za formalno uspostavljanje novog instituta u pravnom sistemu Republike Srbije i nove pravničke profesije – izvršitelja, koji su stupili na dužnost polaganjem zakletve pred Ministrom pravde, dana 31.05.2012. godine.

Uvođenjem izvršitelja u pravnom sistemu Republike Srbije uspostavljen je paralelan model sprovođenja izvršenja u kome izvršni poverilac ima mogućnost optiranja, odnosno izbora da li će izvršenje sprovoditi putem suda ili preko izvršitelja.

Svesni smo delikatnosti vremena u kome započinjemo sa radom i spremno preuzimamo odgovornost da vlastitim angažovanjem i odnosom prema klijentima, kolegama i širokoj društvenoj i poslovnoj zajednici prezentujemo pravilnu sliku o izvršiteljima i doprinosimo izgradnji pozitivnog imidža same profesije.

Smatramo veoma važnim da se javnost upozna i na početku stekne potpune i pravilne informacije o novom institutu, ulozi i značaju koju izvršitelj ima u pravnom sistemu, kao i zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima izvršitelja. Naglašavamo da je zakonski naziv instituta, i kao takav jedini ispravan “izvršitelj”, dakle bez odrednice “privatni”, “profesionalni”, “sudski” i sl. u vezi sa ovim ukazujemo na pogrešne interpretacije o izvršiteljima koje se pojavljuju u pojedinim medijima i dovode do zablude šire javnosti gde se iz razloga nepotpune informisanosti i lošeg tumačenja zakona, izvršitelji poistovećuju sa određenim nepopularnim i društveno neprihvatljivim „profesijama“.

Verujemo da će striktna vezanost za zakone, kao i višestrana kontrola i nadzor državnih organa kojoj podleže rad izvršitelja, doprineti stvaranju sveukupnog poverenja u novi institut.