Osnovni principi rada izvršitelja:

  • supermatija zakona
  • samostalnost, nepristrasnost, stručnost, savesnost i dostojnost
  • kontinuirano profesionalno usavršavanje
  • transparentnost rada i odgovornost prema klijentima
  • višestrana kontrola i analiza radnog procesa
  • efikasnost i postizanje željenih rezultata u optimalnom obimu i u najkraćem roku

Uvođenjem izvršitelja u pravnom sistemu Republike Srbije uspostavljena su dva paralelna sistema izvršenja – sprovođenje izvršenja sudskim putem i sprovođenje izvršenja preko izvršitelja. Na ovaj način ostvarena je mogućnost optiranja poverioca u pogledu načina sprovođenja izvršenja. Ovaj izbor poverioca nije neopoziv, što znači da on može u toku izvršnog postupka da promeni svoj izbor i dalje sprovođenje izvršenja promeni sa suda na privatnog izvršitelja i obrnuto.

Izbor poverioca u pogledu načina sprovođenja izvršenja je isključen u onim oblastima gde je zakon predvideo zadržavanje isključive nadležnosti suda, odnosno uveo isključivu nadležnost izvršitelja.
U isključivoj nadležnosti suda je sprovođenje izvršenja odluka donetih u oblasti porodičnih odnosa, kao i izvršenje odluke o vraćanju zaposlenog na rad.

U isključivoj nadleznosti izvršitelja je sprovođenje izvršenja radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga (računi za telefon, struju, grejanje, info stan, parking i sl.)

Dakle, komunalna preduzeća kada žele da naplate svoja potraživanja od korisnika koji ne izmiruju svoje obaveze, u potpunosti su upućena na izvršitelje, obzirom da se inicijalni akt – predlog za izvršenje sada podnosi izvršitelju a ne sudu.