Izvršni poverilac je fizičko ili pravno lice čija se prava ostvaruju u postupku izvršenja i obezbeđenja. Novijim zakonskim rešenjima u oblasti izvršenja učinjen je zaokret u odnosu na višedecenijsku praksu gde je dužnik bio zaštićena i privilegovana strana u dužničko-poverilačkom odnosu. Danas su mogućnosti poverioca u ostvarivanju i zaštiti njegovih prava znatno veća i šireg domašaja, među kojima institut izvršitelja sa zakonom utvrđenim nadležnostima i ovlašćenjima predstavlja jedno od najznačajnijih sredstava.

Uvođenjem izvršitelja u našem pravnom sistemu je uspostavljen paralelan sistem izvršenja koji izvršnim poveriocima pruža mogućnost izbora načina sprovođenja izvršenja. Svoje opredeljenje “sud ili izvršitelj” poverilac je dužan da navede u predlogu za izvršenje.

Predlog za izvršenje kao inicijalni akt izvršnog postupka podnosi se na osnovu izvršne ili verodostojne isprave.