Na liniji usaglašavanja domaćeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije u Republici Srbiji je utemeljena nova pravnička i pravosudna profesija, odnosno novi institut u pravnom sistemu – izvršitelji.

Izvršitelj je fizičko lice koje imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa da u statusu službenog lica sprovodi izvršenje u granicama rešenja o izvršenju i da vrši druga javna ovlašćenja koja su mu poverena zakonom. Izvršitelj, kao savesni i odgovorni profesionalac, radi u ime države i u interesu njenih građana i poslovne zajednice.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije predviđa termin „izvršitelj“, mada se u praksi često koriste termini „privatni“ ili „profesionalni“ izvršitelj.

Veoma je važno povući jasnu granicu i utvrditi distinkciju pojmova „sudski izvršitelj“ i „izvršitelj“. Dakle, za razliku od sudskog izvršitelja, izvršitelj nije pomoćni organ suda već subjekt koji ima zakonska ovlašćenja da samostalno odlučuje u sprovođenju izvršenja za koje je nadležan, u granicama rešenja o izvršenju i ovlašćenja dobijenog od strane izvršnog poverioca.