Zakon o izvršenju i obezbeđenju reguliše postupak javne prodaje pokretnih i nepokretnih stvari izvršnog dužnika kao posebno sredstvo izvršenja, odnosno izvršnu radnju kojom se prinudnim putem ostvaruje novčano potraživanje izvršnog poverioca.

Izvršitelj će odrediti javnu prodaju pokretnih ili nepokretnih stvari onda kada su u pitanju stvari veće vrednosti, odnosno onda kada se može očekivati da će putem javnog nadmetanja stvari prodati po ceni većoj od procenjene vrednosti.

Ročište za javnu prodaju održava se u kancelariji izvršitelja, a sam postupak utvrđivanja prodajne cene i sprovođenja prodaje je istovetan, nezavisno da li su predmet prodaje pokretne ili nepokretne stvari.