Neki od osnovnih problema u vezi sa izvršenjem u Republici Srbiji su dužina trajanja izvršnog postupka i neizvesnost u pogledu namirenja potraživanja izvršnog poverioca. U vezi sa determinisanim problemima navešćemo neke od statističkih podataka nastalih kao rezultat istraživanja relevantnih međunarodnih organizacija.

  • Prema istraživanju koje je u periodu od 2006. do 2009. godine sprovela Svetska banka i USAID – BES u trgovinskim (danas privrednim) sudovima Republike Srbije stopa naplate novčanih potraživanja iznosila je svega 5%, za donošenje rešenja o izvršenju bilo je potrebno od 10 do 17 dana, prosečno trajanje izvršnih postupka od otvaranja do zaključenja iznosio je 526 dana, do prvog pokušaja plenidbe prosečno je prolazilo 142 dana, a između dva pokušaja prosečno 120 dana.

  • U sklopu istog istraživanja sprovedena je i uporedna analiza vremena potrebnog za izvršenje u Republici Srbiji i drugim zemljama. Od 27 zemalja obuhvaćenih istraživanjem Srbija je zauzela 23 mesto. Primera radi, istraživanje je pokazalo sledeće rezultate:

  • SAD: 300 dana

  • Francuska: 331 dan

  • Makedonija: 370 dana

  • Finska: 375 dana

  • Nemačka 394 dana

  • Mađarska 395 dana

  • Hrvatska 561 dan

  • Srbija 635 dana

Navedeni rezultati jasno ukazuju da se moraju izvršiti korenite promene u sistemu izvršenja, kao i da se mora odlučno pristupiti reformi pravosuđa kako bi se stvorili potrebni uslovi za viši nivo zaštite i ostvarivanja osnovnih ljudskih prava, zatim doprinelo povećanju efikasnosti građanskih sudskih postupaka, rasterećenju sudova, vraćanju poverenja građana, poslovne zajednice i investitora u naše pravosuđe.