Cilj delatnosti izvršitelja

je efikasno sprovođenje izvršenja.

Efikasnošću izvršnog postupka meri se efikasnost drugih sudskih postupaka,
a time i nivo ostvarivanja i zaštite ljudskih prava uopšte.

Javna prodaja

Zakon o izvršenju i obezbeđenju reguliše postupak javne prodaje pokretnih i nepokretnih stvari izvršnog dužnika kao posebno sredstvo izvršenja, odnosno izvršnu radnju kojom se prinudnim putem ostvaruje novčano potraživanje izvršnog poverioca.izvrsitelj javne prodaje